Romsko pitanje u kontekstu Europske unije: pomaže li Europa integraciju Roma u Republici Hrvatskoj?

Prethodno priopćenje

Branimir Đukić ; Central European University, Budapest, Hungary
David Kukovec ; Central European University, Budapest, Hungary

Puni tekst: pdf (365 KB), Hrvatski, Str. 131 – 155

Sažetak
Autori u radu problematiziraju jesu li Europska unija i njezina politika utjecale na poboljšanje statusa romske manjine u Republici Hrvatskoj. Koriste se konceptom političke uvjetovanosti EU-a kao okvirom unutar kojeg pokušavaju interpretirati promjenu politike prema Romima u Hrvatskoj te utvrditi postoje li pomaci u sektorima obrazovanja i zapošljavanja. U analizu su uključeni mehanizmi EU-a kao inicijative i strategije kreirane na supranacionalnoj razini, kao i fondovi EU-a koji služe kao pokretači promjena na najnižim razinama. Analiziraju i nacionalne programe koje je Republika Hrvatska usvojila i koji se izravno tiču promatrane manjine te izvode zaključke na temelju proučavanih statističkih podataka i analiza različitih strategija.

Ključne riječi
romska manjina; politika uvjetovanosti; Europska unija; socijalna integracija; marginalizacija