Samoodređenje i multietnički regionalizmi na post-jugoslavenskom prostoru

Izvorni znanstveni članak

Dejan Stjepanović ; School of Sociology, University College Dublin, Dublin, Ireland

Puni tekst: pdf (340 KB), Hrvatski, Str. 141 – 163

Sažetak
Ovaj rad bavi se temom samoodređenja i multietničkog regionalizma u regijama Dalmacije, Istre i Vojvodine. Cilj je objasniti ishode regionalizma u sva tri slučaja od 1990. nadalje. Rad analizira tri bitna elementa regionalističke mobilizacije – upotrebu historiografije, specifične značajke regionalne ekonomije te odnose među skupinama. Osim što govori o konstelacijama samoodređenja utemeljenim na plurinacionalnom ili multinacionalnom principu, u slučaju Istre i Vojvodine, a koje koristimo kako bi se jasno istaknula regionalna politička specifičnost u odnosu na centralnu državu, rad se bavi i neuspjehom dalmatinskog regionalizma, odnosno nemogućnošću regionalnih stranaka da se nametnu kao predstavnici interesa većeg dijela Dalmacije.

Ključne riječi
samoodređenje; regionalizam; Dalmacija; Istra; Vojvodina