Snažni bikameralizam u SAD-u i SR Njemačkoj: izvor za reformu Vijeća Europske unije

Dario Čepo ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: pdf (148 KB), Hrvatski, Str. 163 – 189

Sažetak
Institucije se Europske unije reformiraju od trenutka kada su utemeljene, prilagođavajući
se na taj način potrebama vremena i zahtjevima novih političkih
snaga. Potrebu za reformom europskih institucija dodatno je potaknula kritika
demokratskog deficita Europske unije. Cilj je ovog rada pokazati da se demokratski
deficit može otkloniti reformom najvažnije europske institucije – Vijeća
Europske unije – utemeljenom na postojećim spoznajama o uređenju sličnih
tijela. Riječ je o drugim domovima u federalnim političkim sustavima, za primjer
kojih su uzeti Senat SAD-a i Bundesrat SR Njemačke. Temeljni su to primjeri
snažnog bikameralizma u kojem subnacionalne teritorijalne jedinice imaju
značajnu mogućnost utjecati na odluke koje se donose na višoj razini vlasti.

Ključne riječi
snažni bikameralizam; drugi dom; Senat; Bundesrat; Vijeće