Što je čije, ili teritorijalna prava na “ovim prostorima”

Izvorni znanstveni članak

Zoran Oklopčić ; Carleton University, Ottawa, Canada

Puni tekst: pdf (374 KB), Hrvatski, Str. 111 – 140

Sažetak
U ovom radu se problematiziraju dominantna shvaćanja moralnih prava na teritorij, te se odbacuje tvrdnja da se legitimnost nezavisnosti jugoslavenskih republika može temeljiti na pravu njihovih naroda na samoodređenje, bilo u etničkim bilo u tada postojećim, administrativnim granicama. Umjesto toga najviše obećavajuće moralno-teorijsko opravdanje tadašnje odluke da se jugoslavenske republike priznaju kao nezavisne države slijedi iz određenog shvaćanja načela “svih pogođenih” u demokratskoj teoriji, koje dovodi do radikalno drukčijeg shvaćanja naroda, “njegovog” teritorija i legitimne uloge međunarodne zajednice.

Ključne riječi
samoodređenje naroda; moralno pravo na teritori; , uti possidetis; historijski pedigre; narodna suverenost; princip “svih pogođenih”