Utjecaj policy-kapaciteta države na razvoj energetske politike u Njemačkoj: Studija slučaja “nove energetske paradigme”

Davor Stipetić

Puni tekst: pdf (325 KB), Hrvatski, Str. 129 – 154

Sažetak
U okolnostima sve primjetnijih klimatskih promjena, koje su najuočljivije u
fenomenu globalnog zatopljenja, postaje sve jasnije da energetika utemeljena
na iskorištavanju fosilnih goriva znatno pridonosi toj pojavi. Zbog toga mnoge
zemlje uviđaju potrebu za promjenom policy-paradigme u području energetske
politike, što znači sve veće oslanjanje na obnovljive izvore energije i
povećanje energetske učinkovitosti. Autor provodi studiju slučaja Njemačke
– predvodnice europskih nastojanja na povezivanju energetike utemeljene na
obnovljivim izvorima i zaštiti okoliša, ali i na očuvanju sigurnosti opskrbe
energijom. U radu se testira je li takva orijentacija Njemačke utemeljena na
njezinu policy-kapacitetu – “sposobnosti raspoređivanja nužnih resursa za donošenje
razboritih kolektivnih odluka o alokaciji oskudnih resursa za ostvarivanje
javnih ciljeva i postavljanje strateških smjernica u tu svrhu” (Painter i
Pierre, 2005: 2), te se zaključuje da su upravo te unutarnje determinante države,
a ne policy-difuzija, odigrale glavnu ulogu u zauzimanju vodećeg položaja
Njemačke u ostvarivanju “nove energetske paradigme”.

Ključne riječi
energetska politika; Njemačka; policy-kapacitet; policy-difuzija; obnovljivi izvori energije