Varijabilna realnost Zapadnog Balkana u kontekstu evropske integracije

Pregledni rad
https://doi.org/10.20901/pm.55.1.03

Aleksandar Andrija Pejović ; Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Puni tekst: hrvatski, pdf (334 KB) str. 74-94 citiraj
Puni tekst: engleski, pdf (334 KB) str. 95-95 citiraj

Sažetak
Budućnost Zapadnog Balkana u svjetlu evropske integracije umnogome počiva na nizu različitih faktora koji nijesu dominantno i jedino vezani za same države ovog regiona. Iako sam proces integracije u EU presudno zavisi od spremnosti i sposobnosti država kandidata i potencijalnih kandidata da sprovedu sve potrebne reforme, transponuju pravnu tekovinu i ostvare tzv. evropski standard u zakonodavstvu i u praksi, on se ne odvija u vakuumu. Prije svega treba imati na umu da će razvoj situacije unutar Evropske unije imati značajnog uticaja na brzinu, dubinu i kvalitet ulaska preostalih balkanskih zemalja u Uniju. Evropska unija odnosno njezine države članice su te koje određuju i postavljaju pravila, te i snose najveću odgovornost za politiku proširenja. Pored toga ne smiju se zanemariti ni uticaji trećih strana koji su sve primjetniji i akutniji u regionu. Usporavanje reformi, evropsko upravljanje krizama, pojačana ili slabija uloga trećih aktera, sve to će bitno odrediti kakav proces evrointegracije predstoji u narednim godinama te, u skladu s time, i način na koji će on uticati na stabilnost i budućnost samih zemalja proširenja. U tom smislu, Zapadni Balkan istovremeno živi u promjenljivim stvarnostima koje donose različite ishode i mogućnosti. Ovaj članak, pored pregleda stanja na Zapadnom Balkanu, stoga daje i moguće scenarije za budući period.

Ključne riječi
Evropska unija; Politika proširenja; Zapadni Balkan; treći akteri; Evropske integracije

Hrčak ID: 196785

URI
https://hrcak.srce.hr/196785